Ukrepi za učinkovito zmanjšanje izmeta

Izmet je eden izmed najbolj perečih problemov vsakega plastičarja. Veliko izmeta se enači z velikimi izgubami, zato zmanjševanje le tega pripelje do prihranka pri času in denarju.

Menjava barve in polimera zna biti včasih dolgotrajen postopek, saj se velikokrat za menjavo uporablja kar polimere, ki nimajo dobrih čistilnih lastnosti in lahko povzročijo še dodatne nepravilnosti v končnih izdelkih. S takim prehodom na drugo barvo gre veliko materiala v nič, rezultatov pa največkrat ni, oziroma ne upravičijo porabljenih sredstev. Zato so pri ameriškem podjetju Shuman Plastic inc. iznašli rešitev tudi za to.

Dynapurge je vsestranska, široko uporabna, neabrazivna in ne kemična tehnična čistilna zmes, zasnovana za naraven pretok skozi cilinder, toplo kanalni sistem in ekstrudor. Netopljivi a zmehčani termoplastični delci na osnovi polikarbonata postrgajo polža in cilinder, termoplastični nosilec pa te nečistoče odplakne in tako pripravi stroj na ponovno brizganje.

Viskoznost in Dynapurge
Glede na kristaliničnost ločimo dve vrsti polimerov – amorfne in delno kristalinične. Za amorfne materiale, kot so TPE, PS, ABS, velja, da so njihove polimerne verige zelo prepletene in za njihovo ločitev potrebujemo veliko časa. Ko pa jih enkrat ločimo, nerade tečejo zaradi prepletenosti in velike viskoznosti. Delno kristalinični polimeri med katere uvrščamo tudi PP, PE, PA, PEEK,.. pa imajo verige urejeno zložene in zlepljene med seboj, zato je za ločitev potrebne več energije kot pri amorfnih materialih. Ko pa jih enkrat ločimo, te lepo tečejo.
Pri čiščenju polžev in cilindrov moramo torej upoštevati viskoznost materialov, kar pomeni, da z uporabo standardnih polimerov ne bomo dosegli želenih učinkov, zaradi neustrezne sestave, viskoznosti in temperature tališča.

Da plastika teče, potrebujemo poleg toplote in tlaka tudi mazivo, ki se ga dodaja granulatu, da se ta ne prijema na kovino, končni izdelek pa ima boljše drsne lastnosti. Na žalost pa so ravno maziva tista, ki velikokrat povzročajo črne pike na končnih izdelkih.
Če želimo odstraniti ta sloj potrebujemo material, ki ne drsi naprej, temveč ekspandira naprej in narazen. Dynapurge reagira točno tako. S svojo formulo zapolni celoten cilinder in zaradi višje viskoznosti s pomočjo tlaka postrga morebitne zažgane delce tako iz cilindra kot tudi iz polža.

Lastnosti Dynapurge

  • Odličen za čiščenje toplo kanalnih sistemov z minimalno režo od 0 do 0,6mm.
  • Učinkovit v širokem temperaturnem spektru od 143°C do 380°C
  • Enostaven za uporabo
  • Neabraziven
  • Varen, brez kemikalij – sestavine so FDA skladne
  • Temperaturno stabilen
  • Nizek strošek čiščenja

 

Vrste Dynapurga in uporabnost
Da bi Dynapurge postal še bolj dostopen so pri Shuman Plastics inc. njegovo formulo še dodelali in izdali različne vrste Dynapurge, kar omogoča, da uporabnik izbere točno določeno čistilo, ki ustreza njegovi proizvodnji.

Dynapurge D2 je vrsta Dynapurga, ki je namenjena najbolj vsestranskemu čiščenju. S svojo formulo za dodatno krtačenje in obstojnostjo v temperaturah med 160°C in 330°C dosega odlične rezultate v vseh strojih za brizganje plastike in ekstrudorjih.

Dynapurge F2 je čistilo, namenjeno vsem strojem, ki imajo omejitve pretoka na šobi, saj s svojo zelo tekočo formulo in obstojnostjo v temperaturah med 160°C in 330°C prodre v vse predele stroja in pri tem ne poškoduje šobe.

Dynapurge E2 pa se uporablja predvsem na strojih, kjer brizgamo plastiko pri visokih temperaturah. S temperaturno obstojnostjo med 300°C in 380°C in tekočo formulo je najboljši za odstranjevanje PEEK, PEI, PPS, PPA in ostalih polimerov z visokim tališčem.

Dnapurge A je čistilo za materiale kot so TPE, TPO, TPV in ostali polimeri, ki se brizgajo pri nižjih temperaturah. Temperaturno je obstojen med 143°C in 287°C.

 

Rezultati Dynapurge čistila
Pri enem izmed podjetij smo se soočili s slabimi kosi tudi še 16 ur po menjavi barve. Podjetje je imelo probleme s črnimi pikami pri prehodu iz črne na belo barvo pri POM materialu. Ker smo se želeli prepričati koliko sta polž in cilinder res umazana, smo najprej v cilinder vsuli cca. 100g Dynapurge D2. Ko smo izbrizgali talino, je bilo vidno, da je polž res zelo zažgan. V stroj smo vsuli še dodatnih 200g Dynapurge in rezultat je bil takojšen.

Črne pike so izginile, izmet pa smo beležili le še prvih 10 kosov.

SHUT-DOWN/START-UP proces
Dynapurge se lahko uporablja tudi kot preventivno čiščenje. Proces smo poimenovali kar zaustavitev/zagon, saj se ta postopek uporablja, ko stroj stoji in ga je možno ugasniti.

Sam postopek se uporablja predvsem za preventivo črnim pikam in drugim nepravilnostim še predno pride do njih. Cilinder pri delovni temperaturi napolnimo z Dynapurge, stroj zaustavimo in pustimo, da se ohladi. Hladnejši kot bo, boljši bodo rezultati. Ko se stroj spet vklopi, se ga segreje na 180°C in s 50% vrtljaji izbrizga Dynapurge iz cilindra. Nato je stroj pripravljen za uporabo.

Teorija za tem postopkom je preprosta. S tem, ko stroj stoji, se v cilindru že ekspandiran Dynapurge strdi in zapolni cilinder in nase veže morebitne ostanke drugih barv in polimerov. Ko pa stroj spet prižgemo, se talina v cilindru stali ter postrga umazanijo iz polža in cilindra.

BREZPLAČNA PREDSTAVITEV
Ker je pomembno, da izberete kar najbolj optimalno rešitev za čiščenje, pri nas v Top Teh-u že nekaj časa ponujamo brezplačno testiranje Dynapurga. Prijavite se na: info@topteh.si

  • extrudex-logo