Sumitomo Demag IntElect

IntElect – Pouzdano, potpuno električno rešenje

Električna mašina za brizganje plastike IntElect može se pohvaliti s motorom, koji je posebno dizajniran za Sumitomo (SHI) Demag mašine (Sumitomo Demag ima sopstvenu proizvodnju motora).

Još jedna od bitnih novosti je nov način prenosa sile između motora i šneke. Klasična hidraulična mašina ima prenos zasnovan tako da primenjuje silu kroz brojne mehaničke komponente, što rezultira povećanom potrošnjom energije, efikasnošću i čvrstinom sistema. IntElect je, međutim, dizajniran tako da ima servo motor povezan sa pužem preko vretena, što zauzvrat smanjuje troškove rada, omogućava visok stepen ponovljivosti i sprečava neispravnost.

Pored ovih prednosti, IntElect se lako može pohvaliti sa mnoštvom funkcija za još bolje proizvode.

Maksimalna zaštita alata je funkcija koja omogućava optimizovanu raspodelu sile zatvaranja, što rezultira smanjenim habanjem alata. Sve zajedno, dizajnirano tako da, pored svih gore pomenutih funkcija, mašina detektuje neočekivani predmet i ne zatvara alat već aktivira signal upozorenja.

Za bolje rezultate pri brizganju IntElect nudi funkciju, koja ravnomerno raspoređuje pritisak bez zaustavljanja sistema, omogućavajući ravnomernu raspodelu polimera kroz alat. Sama funkcija se vrši bez dodatnog usporavanja procesa i odlična je za alate sa više gnezda. Osigurava optimalan i ravnomeran rad mašine čak i u najtežim uslovima.

Energetski efikasan

Sumitomo (SHI) Demag poseduje još jednu od prednosti, a to je ušteda energije. Zbog dizajna servo motora koji je namenjen samo za Sumitomo (SHI) Demag mašine i jedinstveni prenos sile sa motora preko vretena do šneke, čini ga 60% ekonomičnijim u odnosu na ostale uređaje na tržištu.

U istraživanju koje je sprovedeno 2018. godine otkrili smo da mašina za brizganje IntElect od 50t sile zatvaranja, troši manje energije od kuhinjskog grejača vode.

Zbog pomenute ekonomičnosti, prilikom kupovine možete pregovarati o ekološkoj subvenciji, štedeći do 20% prilikom kupovine.

Informacije i saveti

Mi u Top Teh d.o.o. znamo da je kupovina mašine za brizganje plastike težak proces, i pružamo Vam stručne savete i merenja, gde ćemo zajedno sa vama naći najbolje rešenje za vas i vašu kompaniju. Postanite ponosni vlasnik novog IntElecta.