Servis

Dozvolite nam da vašoj opremi pružimo najbolju podršku.

Želimo da vam oprema omogući prednost na poslovnom i bezbrižnost na ličnom polju, uz naš servisni tim koji je spreman za sve faze servisa. Poznati smo po svojim principima i na njima insistiramo: partnerstvo, profesionalizam i savršenstvo su osnove naše servisne podrške. Naša profesionalna kompetencija izražena je kvalitetnim i sigurnim radom. Uspostavimo partnerstvo sa osećajem uverenja u sigurnost koju pružaju naša oprema i usluge.

SERVIS

Priprema za pokretanje i pokretanje

Iskusni tim servisera će zajedno sa vama pripremiti sve potrebne stvari za dug i nesmetan rad opreme pod budnim oko našeg Top Teh servisnog tima. Pre nego što stigne nova oprema, pobrinućemo se da instalacija i integracija budu brzi i bez ograničenja.

Podizanje i odvajanje

Nakon tehničkog pokretanja, osiguravamo da se svi korisnici upoznaju sa sistemom i objasnimo im kako se pravilno rukuje i upravlja opremom. Naš cilj je da krajnji korisnici znaju kako da koriste opremu, jer je to jedini način na koji mogu da iskoriste pun potencijal kvaliteta opreme. Za svu opremu takođe pružamo osnovnu i detaljnu obuku u upravljanju opremom kao i održavanje i rešavanje problema.

Pažljivo i redovno

Najveći naglasak stavljamo na redovno održavanje, osiguravajući optimalne performanse opreme tokom celog životnog veka sistema. Naš servisni tim poseduje sofisticirane sisteme preventivnog pregleda koji vam omogućavaju da imate manje neplaniranih zastoja, bolju upotrebu sistema, duži radni vek mašine i da vam oprema uvek bude tehnički ispravna.

Rešavanje problema ili popravka

Pošto znamo da se događaju kvarovi mašina i opreme naš servisni tim je spreman i za hitne intervencije. Obezbeđujemo trenutno vreme reagovanja za sve hitne intervencije i planiramo redovne popravke u dogovoru sa korisnicima opreme kako bismo skratili zastoj proizvodnje. Naši serviseri svake godine sa našim partnerima sprovode različite obuke kako bi pružili što profesionalniju i pouzdaniju uslugu.

Rezervni delovi

Za sve dobaljvače isporučujemo i  montiramo originalne rezervne delove. Vaša prednost je garantovan kvalitet i brza isporuka.