Dodatno temperiranje alata

Kraći ciklus uz odgovarajuće napredno hlađenje alata.

Klimatsko zagrevanje takođe igra veliku ulogu u industrijskom hlađenju. Klasični sistemi su rasipni, troše velike količine vode i energije i uglavnom ne postižu optimalne rezultate. Frigel i Sella takođe imaju rešenja za situacije u kojima možete značajno uštedeti na struji i vodi i tako ubrzati ciklus i do 50%. Idite u korak sa vremenom i ekološkim trendovima.

FLEKSIBILNOST

Dvozonsko temperiranje od -6 do 90 stepeni

IZUZETNA TAČNOST

Regulacija u okviru ±0,1°C

VREMENSKA EFIKASNOST

20 – 30% Kraći ciklus

Turbogel

  • Skraćivanje ciklusa do 50%
  • Opremljen turbo pumpama
  • Pregled interfejsa
  • Proces sinhronizacije
  • Komponente visokog kvaliteta
  • Jednostavan za upotrebu

Frigel Turbogel serija je temperaturna jedinica za hlađenje jedne ili dve odvojene zone, posebno dizajnirane da smanje vreme ciklusa. Digitalna sinhronizacija između mašine za brizganje i uređaja za temperiranje omogućava praćenje i analizu najvažnijih procesnih parametara i sekvenci, na taj način optimizirajući kvalitet proizvoda i vreme ciklusa.

Italijanska kompanija Frigel je mnogo više od proizvođača sistema za hlađenje i kontrolu temperature. Oni su ujedno i tehnički konsultanti koji su u stanju da identifikuju najbolje rešenje u pogledu efikasnosti, troškova i uticaja na životnu sredinu. Pored toga, Frigel ima 60 godina iskustva u hlađenju i različitim aspektima procesa proizvodnje, tako da svojim korisnicima mogu ponuditi jedinstvena i optimalna rešenja u kombinaciji sa naprednim inženjerskim pristupom i brzom i efikasnom tehničkom podrškom.

ZVANIČNI SAJT