Automatizacija

Puna podrška od ideje do realizacije novog proizvoda.

Automatizacija je industrija koju zbog svojih prednosti jednostavno ne možemo zanemariti. Automatizovani proces je brži i pouzdaniji, omogućava sigurniji rad i jednostavan je način za povećanje konkurentnosti vaše kompanije. Roboti se uglavnom koriste za automatizaciju procesa, skraćivanje ciklusa, zaštitu proizvoda i alata, odvajanje proizvoda i dolivaka, kao i za dodatne radne operacije.

Pored izbora najoptimalnijeg tipa robota, nudimo i potpunu podršku od ideje do realizacije novog procesa.

INOVACIJE

Inovativna rešenja koja postavljaju trendove u automatizaciji

POUZDANOST

Najbolje moguće performanse

JEDNOSTAVNOST

Jednostavan za upotrebu i programiranje putem ikona

WEMO "SWINGARM"

vreme za preuzimanje

 • jedini servo električni »pikap« na tržištu
 • energetski efikasan
 • brzi rad
 • omogućava preuzimanje proizvoda i dopunjavanje, kao i odvojeno odlaganje

WEMO 3-5 "Linear picker"

linearni robot za linearni odabir proizvoda

Novi WEMO linearni robot može se koristiti za preuzimanje proizvoda i dolivaka, kao i za manipulaciju.

WEMO E-design

ekonomični robot

 • ekonomičan
 • jednostavno programiranje interfejsa
 • precizan
 • mogućnost primene složenijih automatizacija

WEMO X-design

robot za manipulaciju proizvodima i naprednu automatizaciju

 • pogodan za veoma složene automatizacije
 • lagani programski interfejs
 • Servo C i B ose za potpunu kontrolu položaja hvataljke
 • povezivanje više robota na mrežu i sinhronizovani rad

WEMO X-Line

robot za manipulaciju većim proizvodima i naprednom automatizacijom

Zbog svoje stabilnosti i krutosti roboti X – line su pogodni za manipulaciju većim proizvodima na većim mašinama za brizganje plastike.

 • identičan kao X-dizajn
 • dizajniran za veće mašine i opterećenja

WEMO S-Design

robot za manipulaciju proizvodima u industriji ambalaže i drugim automatizacijama sa kratkim ciklusima

S-Dizajn roboti su specijalno dizajnirani za brze cikluse. Svojom dinamikom i bočnom instalacijom mogu se prilagoditi procesima gde su ciklusi kraći od tri (3) sekunde.

 • izuzetno jednostavan programski interfejs
 • velika brzina
 • mogućnost povezivanja više robota za sinhronizovani rad mogućnost bočnog preuzimanja proizvoda

Švedska kompanija WEMO jedna je od vodećih međunarodnih proizvođača linearnih robotskih sistema i automatizovanih ćelija za industriju plastike. Dugogodišnja tradicija i roboti smart generacije kompaniju je proslavila širom sveta. Svesni važnosti robota koji su jednostavni za rukovanje, u WEMO-u su usavršili sopstveni interfejs koji je izuzetno lak i intuitivan za upotrebu.

ZVANIČNI SAJT